Držitel certifikátu:

zkušební komisař obsluh manipulačních vozíků

 • základní školení s praktickým zaučením obsluh manipulačních vozíků
 • opakované školení obsluh manipulačních vozíků
 • vystavení průkazu odborné způsobilosti obsluh manipulačních vozíků
 • zavedení požadované provozní dokumentace

odborně způsobilá osoba v prevenci rizik

 • zavedení systému v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) pro malé a střední firmy
 • školení zaměstnanců v oblasti BOZP
 • šetření, vyhodnocení a evidence pracovních úrazů
 • identifikace, hodnocení a prevence rizik
 • vypracování vnitřního předpisu firmy pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
 • vypracování místních bezpečnostních předpisů (dopravně - provozní řád, místní řád skladu, atd.)
 • zajištění kontrol a prověrek v oblasti BOZP
Kontakt:

Horní Chaloupky 77/1

Praha 10, 106 00
tel.: 607 680 794
tel./fax: 272 659 336
jirkavod@iol.cz